Welkom bij de Koninklijke Harmonie De Woudfanfare

Onze filosofie
"Allen voor Elk en Elk voor Allen".
Als patroon werd Sint-David gekozen.
De maatschappij staat boven alle partijen en denkwijzen, ze zal nooit een gemeentemuziekmaatschappij uitmaken doch enkel een vriendenkring zonder winstgevend doel. De muziekmaatschappij staat open zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke leden en stelt zich tot doel, via de muzikale opleiding, de opvoeding en de ontwikkeling van haar leden te bevorderen. Hiertoe zal ze minstens éénmaal per jaar een concert opvoeren in de gemeente en verder alle kerkelijke en gemeentelijke plechtigheden en feestelijkheden, waarvoor ze wordt aangezocht, opluisteren.

De maatschappij kan aan alle andere plechtigheden en feestelijkheden, ook buiten de gemeente, deelnemen indien het bestuur hiertoe beslist. Alle aanvragen hiertoe moeten minstens één maand voor de datum van de gebeurtenis op het secretariaat worden ingediend. We steunen ook onze muzikanten wanneer ze meedoen met Vlamo-wedstrijden. Wanneer er een muzikant zijn eindexamen instrument wil opvoeren samen met de Woudfanfare, doen wij hier met veel vreugde aan mee.

Veel plezier!